top of page
  • Gyrid Espeland

Livet i utenrikstjenesten: Praktikant ved Norges faste delegasjon til WTO og EFTA i Genève


Høstsemesteret 2017 tilbrakte jeg som studentpraktikant på Norges delegasjon til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève. Jeg går nå inn i mitt siste semester av bachelorgraden i statsvitenskap ved NTNU, og ønsket før det å erfare hvordan man kan anvende en utdannelse i statsvitenskap i yrkeslivet. Student-praktikantordningen til Utenriksdepartementet (UD) er en veldig god mulighet for mennesker under utdanning til å prøve sine ferdigheter i praksis i den unike yrkesmessige konteksten som er utøvelsen av norsk utenrikspolitikk.

Vi var to studentpraktikanter på WTO- og EFTA-delegasjonen, og fulgte hver våre fagfelt. Jeg jobbet hovedsakelig opp mot WTO, og blant fagområdene jeg arbeidet med var tvisteløsning, subsidier og anti-dumping, miljø, landbruk, offentlige anskaffelser, immaterialrett og handelspolitiske gjennomganger av medlemmer. Jeg deltok også i de pågående forhandlingene om fiskerisubsidier, som har tatt mye av WTO-medlemmenes tid denne høsten. Min arbeidshverdag på delegasjonen bestod i høy møteaktivitet i WTO, både forhandlinger og regulære møter, rapportering fra møter hjem til UD i Oslo, utforming av saker til nettsiden og sosiale medier, og andre arbeidsoppgaver som informasjonsinnhenting og utforming av Norges innlegg på møter i WTO. Et par ganger fikk jeg også lov til å holde Norges innlegg i møtene, noe som selvfølgelig var høydepunkter i løpet av oppholdet. I vår liberal-institusjonaliserte verden er det ikke mye annet som i den grad får deg til å føle at du kjemper for fedrelandet!

Det som gjennomgående preget praktikantoppholdet var et høyt nivå av frihet og tillit til å utføre mine arbeidsoppgaver på en selvstendig måte, og jeg følte meg inkludert i delegasjonens daglige arbeid. Min erfaring er at praktikantene blir ansett som en viktig del av arbeidsstaben og at bidragene vi kom med ble ansett som verdifulle.

WTO- og EFTA-delegasjonen deler også kontorer med FN-delegasjonen i Genève, og på delegasjonen var vi derfor til sammen seks praktikanter som delte to kontorer. Å ha en stor gjeng praktikanter som arbeidet sammen var noe jeg tror vi alle satte veldig pris på, og det gjorde arbeidsdagen veldig sosial og underholdende. I tillegg er Genève en by med mange internasjonale organisasjoner og derfor svært mange diplomater og ikke minst praktikanter. Det var derfor lett å bli kjent med praktikanter fra andre land.

Å være praktikant på en multilateral utenriksstasjon i motsetning til en bilateral (ambassade) var noe jeg satte veldig pris på. Uten å ha vært praktikant på en bilateral utenriksstasjon kan jeg naturligvis ikke si noe om det, og det har garantert også sine fordeler. Uansett hva slags utenriksstasjon du er praktikant ved tror jeg også at mye av den sentrale lærdommen om hvordan det er å arbeide med utenrikspolitikk og hvordan UD-systemet fungerer er den samme. Det jeg imidlertid syntes var ekstra spennende med å jobbe ved en multilateral utenriksstasjon er at det faglige fokuset blir forsterket, fordi man gjerne har hovedfokus på ett eller få politikkfelt. På den måten følte jeg at jeg fikk brukt mer av min fagkunnskap om handelspolitikk, i tillegg til at jeg lærte ekstremt mye nytt om fagfeltet.

På en multilateral utenriksstasjon var også min opplevelse at storpolitikken i større grad gjorde seg gjeldende. Når (i WTOs tilfelle) 164 medlemsland skal sitte i et rom og forhandle frem resultater og finne felles løsninger blir de internasjonale politiske spenningene og de individuelle landenes rolle i dem i mange tilfeller svært tydelige, noe som er ekstremt fascinerende å bevitne for en statsvitenskapsstudent som ellers hovedsakelig møter slike problemstillinger i pensumbøkene.

I løpet av våren vil studentpraktikantstillingene for høsten 2018 utlyses her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Jeg anbefaler alle med en interesse for utenrikspolitikk og internasjonale relasjoner å søke – det er en uvurderlig erfaring å ha med seg i videre studier, og en unik mulighet til å prøve ut den kunnskapen man tilegner seg i løpet av studiene i praksis!


388 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page