top of page

Baksida

Leviathan utgjør et stort faglig og sosialt fellesskap for alle statsvitenskapstudenter ved NTNU. Vi ønsker å legge til rette for at alle studenter ved studieretningen får en så god studietid her på NTNU, som overhodet mulig. Det overordnede målet er at grenseoverskridende atferd aldri finner sted her hos oss på statsvitenskap. Skulle det derimot skje, tar vi i Leviathan det på største alvor.

Baksida er en tjeneste for å passe på at studenter har et sted å gå til for å varsle om ulike hendelser eller situasjoner slik at tiltak kan settes inn for å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Det kan være å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige. 

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om en personlig opplevelse, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller noe du har sett som du mener ikke er greit eller som er ulovlig. Det er ingen begrensning på grad av "seriøsitet". 

 

Eksempler på ting å varsle om:

   - Lovbrudd

   - Mobbing

   - Seksuell trakassering 

   - Overgrep

   - Diskriminering og rasisme

   - Bekymringsverdige forhold under fadderuka (f. eks. press på rus eller lignende)

   - Uansvarlige strukturer eller valg fra en forening

Hvordan varsler jeg?

Alle kan varsle, det er en lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor. Leviathan har en egen baksidekontakt som du kan ta kontakt med, i tillegg til at det alltid er mulig å ta kontakt med en fra styret om det føles mer riktig. Vi har også et varslingsskjema som kan sendes inn anonymt. I tillegg er det alltid mulig å sende en mail eller melding. 

Baksidekontakt
361157962_256291033791977_5082488761422786129_n_edited.png

Aleksandra Selle

Hei! Mitt navn er Aleksandra Selle og jeg er fra Bærum. Jeg går bachelor i statsvitenskap og elsker det. Om det var selve studiet eller linjeforeningen, Leviathan, som fikk meg til å bli, er jeg ikke helt sikker på, men begge har kommet for å bli:)) Mitt liv går utifra de tre F-ene; Forelesning, Fest og Ferie (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen)

leviathan.baksida@gmail.com

bottom of page