Leviathans vedtekter

Leviathans vedtekter 20/21

Referat fra generalforsamling vår 2021