top of page

Om Leviathan - hvem er vi?

Leviathan er navnet på linjeforeningen til statsvitenskapstudentene på NTNU i Trondheim. Linjeforeningens visjon er å bidra til et sosialt og faglig fellesskap blant studentene på statsvitenskap. Det er viktig for oss at alle skal føle seg velkommen i linjeforeningen, og ikke minst føle seg inkludert i et sosialt miljø. 

I løpet av undervisningsåret arrangeres ulike typer arrangementer og sosiale treff for alle og enhver. Blant annet har vi turer, både innenlands og utenlands, eksamensfester, julebord, ball, fagkvelder og masse quiz. Følg med i «Kalender» og på Facebook.

Foreningen består av studenter som bruker sin fritid på å gjøre studietiden litt mer sosial og festlig. Les mer om de ulike vervene som styremedlemmer og som medarbeidere.

Den ferske students første møte med linjeforeningen skjer allerede på immatrikuleringsdagen som markerer startskuddet for fadderuka. I den påfølgende tiden vil studentene bli bedre kjent med Trondheim, universitetet og hverandre, gjennom en rekke sosiale aktiviteter. Alle studenter på statsvitenskap er velkomne i Leviathan. Vi har heller ikke mange tyngende tradisjoner, og du som statsvitenskapstudent kan være med å påvirke, komme med forslag og bidra til å gjøre linjeforeningen til det beste sosiale fellesskapet som overhodet mulig  - BLI MED!!! 

Hvem er Thomas Hobbes?

Alle statsvitenskapsstudenter på NTNU kjenner Thomas Hobbes, både som vår kjære maskot og persona på sosiale medier, men også som filosof. Så, hvem var han egentlig?

 

Thomas Hobbes (1588-1679) er mest kjent som en politisk tenker, men som mange kloke hoder på den tiden syslet han også med andre felt, som geometri og fysiologi. Han levde i 1600-tallets England, i en tid som trygt kan beskrives som en turbulent, med Tredveårskrigen som                                                                                    raste over kontinentet samt en aldri så liten borgerkrig på hjemmebane. 

 

Hobbes gir oss et tankeeksperiment                                                                                     slik at vi skal forstå hvorfor staten eksisterer, og hvorfor den må adlydes.                                                                                 Han forestilte seg hvordan mennesket ville oppført seg uten å være                                                                                                  underlagt noen form for autoritet, denne hypotetiske situasjonen kaller                                                                                    han naturtilstanden. Ifølge Hobbes er mennesket drevet av egoisme og                                                                                          grådighet, noe som kanskje ikke er så overraskende gitt hans samtid. Uten                                                                                     å bli holdt i sjakk, vil disse driftene føre til at menneskene er i konstant krig                                                                                       med hverandre, for å sikre seg ære samt ressurser til å overleve. Ifølge                                                                                        Hobbes er livet i naturtilstanden «solitary, poor, nasty, brutish and                                                                                           short».

 

Innerst inne skjønner vi at det ikke er                                                                                    en spesielt konstruktivt å leve i en slik tilstand. Vi inngår derfor en «samfunnskontrakt» hvor vi gir ifra oss friheten til å gjøre hva vi vil (f. eks. å banke opp naboen for å ta kona hans) til en «suveren» hersker som er i stand til å forsvare våre liv og eiendom. Hele grunnlaget for staten er altså å holde oss unna naturtilstanden, og trusselen om naturtilstanden ligger og lurer overalt hvor staten vakler. Staten må derfor bestå uansett hva det krever. Dette gjøres best ved at all makt, verdslig og åndelig, holdes samlet og udelelig hos en myndighet, helst en konge. Maktfordeling vil bare føre til splid, splid til borgerkrig, og borgerkrig til naturtilstand.

Disse tankene presenteres i hans mest kjente verk, Leviathan fra 1651. Hobbes henter begrepet Leviathan fra det gamle testamentet, der Leviathanen figurerer som et enormt sjøuhyre (derav logoen vår). I boken hans er Leviathan et bilde på hvordan staten burde fungere som en mektig, samlet enhet som adlydes av alle samfunnets borgere.

Det er altså herifra vi ærbødigst har hentet navnet på linjeforeningen.

Å ønske seg en eneveldig konge er for tiden dessverre ikke på moten, men Hobbes' påminnelse om de mange farer som truer et tilsynelatende trygt samfunn, er noe enhver statsviter som forsvarer samfunnets fred og stabilitet burde ha i bakhodet. Den nesten vitenskapelige tilnærmingen han brukte for å forstå staten var moderne for sin tid, og et viktig bidrag til fagfeltet vårt. Mange mer liberale tenkere bygger også videre på Hobbes’ kontrakteori, og hans tanker om naturtilstanden.

Fun Fact: Hobbes har vært linjeforeningsmaskot siden Leviathan het «De Folkevalgte» og linjeforeningen har dermed fått navn etter sin maskot.

p01gmzyf.jpg
bottom of page