top of page

  Medlemskap
- bli med i linjeforeningen

Linjeforeningen er noe du ikke vil gå glipp av - hvorfor det?

Linjeforeningen gjør studiet til noe mer enn bare forelesninger, pensum og eksamen. Linjeforeningen legger til rette for at du også skal få oppleve det sosiale aspektet ved studiet. Gjennom semesteret finner vi på masse gøy som du kan ta del i for å bli kjent, og ha det gøy, med medstudenter. Vi oppfordrer deg derfor til å støtte linjeforeningen, samtidig som du oppnår en rekke fordeler ved å bli medlem!

Her er en oversikt over fordelene du oppnår som medlem:

Styret og medarbeidere

 • Rabatterte billettpriser

 • Stille til valg og ha stemmerett på generalforsamling

 • Delta på lag i linjeforeningen
   

 • Være med å forme og påvirke driften av linjeforeningen
   

 • Tett sosialt samarbeid med andre engasjerte medstudenter

Medlem

 • Rabatterte billettpriser

 • Delta på skrivekveld for semesteroppgave

 • Stille til valg og ha stemmerett på generalforsamling

 • Delta på lag i linjeforeningen

 • Du støtter linjeforeningen med midler som går tilbake til deg selv i form av sosiale og faglige arrangementer

Student uten medlemsskap

 • Delta på arrangementer i regi av linjeforeningen til ordinær pris

 • Delta på skrivekveld for semesteroppgave

 • Delta på generalforsamling med tale- og forslagsrett

Jo mer engasjement, jo mer kan vi gjøre som linjeforening! 

Medlemskapet koster 250 kr

Nå kan du registrere deg som medlem via VIPPS

ved å følge den stegvise anvisningen nedenfor 

Medlemskapet varer ut din tid hos NTNU

Slik blir du medlem av linjeforeningen

01

GÅ til Vipps

Søk etter Leviathan NTNU

Vipps 250kr

Med teksten: Medlemskap og  {FULLT NAVN}

02

SEND Registrering

Send så en e-post til leviathan.ntnu@gmail.com

Med teksten: Jeg  {FULLT NAVN}, mobilnummer {MOBILNUMMER}, søker om medlemskap i linjeforeningen, og har betalt medlemskap via VIPPS

03

Behandling

Etter kort behandlingstid vil du motta en e-post om suksessfull registrering, og du er medlem av Leviathan

bottom of page