Kommentarer

Denne siden kan brukes fritt av universiteter, bedrifter, organisasjoner og andre som ønsker å nå ut til statsvitenskapsstudentene. 

 

© 2020 Leviathan, linjeforeningen for Statsvitenskap v/ NTNU, Trondheim.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon