Magasinet

Velkommen til magasinet! Her publiseres alt fra reisebrev fra utvekslingsstudenter, til intervjuer med våre professorer!

Ønsker du å sende inn leserinnlegg til magasinet? Send mail til leviathan.ntnu@gmail.com

Breiddeåret – ein moglegheit om du tek bevisste val

Start tidlig med emnesøk og snakk med andre studenter. Dersom du gjør forarbeidet er breddeåret en god mulighet til å forme din personlige kompetanse, er Niri Forbergs oppfordring til vordende andreårsstudenter. Om under tre månader er studieåret allereie over, og for godt over 100 studentar som går fyrste året på bachelor inneber dette at andre året nærmar seg med stormskritt. Andre året på bachelor i statsvitskap er, som på mange andre program ved Dragvoll, eit breiddeår som er heilt opent. Det er eit år der studentane får vite at dei står fritt til å velje kva dei vil studere innanfor NTNU i eit heilt år, gitt at emna ikkje er åtgangsavgrensa. Etter eit år med tunge innføringsfag er det o

Alvoret i Listhaug-statusen har blitt glemt i debatten

Debatten den siste uken har ligget langt unna Listhaug-sakens kjerne, skriver bachelorstudent Mohammed Abdullahi. Dersom du er av den oppfatning at norsk politikk har vært kjedelig håper jeg du har endret mening de to siste ukene. Vi har vært vitne til et politisk sirkus i Norge, der Listhaug har styrt showet. Regjeringen la frem et forslag i Stortinget der de ønsket å kunne inndra passet til fremmedkrigere på grunnlag av saksbehandling uten lov og dom. Dette lovforslaget ble nedstemt av mange partier, blant annet av Arbeiderpartiet. På bakgrunn av dette publiserte Listhaug sin Facebook-status, der hun anklagde Arbeiderpartiet for å sette terroristenes sikkerhet foran rikets sikkerhet. Dette

Hva skjedde med de store venstrepartiene?

Venstresiden med Ap i spissen står midt i en identitetskrise det vil ta tid å finne en løsning på, mener bachelorstudent i Politisk atferd Erlend Gylver. Først skjedde det i Hellas, så i Spania og så i Frankrike, Nederland og nylig Italia. At de store sosialdemokratiske partiene i Europa er på vei ned er i 2018 nærmest blitt en etablert sannhet. Sosialdemokratiet har overlevd lignende kriser før, men denne gangen virker den politiske verktøykassen å være tom for åpenbare løsninger. Blir svaret denne gang å skyve det ideologiske fundamentet enda lenger til høyre som var tilfelle under 1990-tallets «tredje vei?» Eller skal man falle for fristelsen å legge seg på en mer venstrepopulistisk linje

 

© 2020 Leviathan, linjeforeningen for Statsvitenskap v/ NTNU, Trondheim.

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon